Yükleniyor...

Akademik Bilgi Sistemi (ABS)


Ankara Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi (ABS), akademik personelin YÖKSİS'e girmiş olduğu veriler ve Personel Bilgi Sistemi'nden çekilen Wos, Scopus ORCID gibi uluslararası akademik kimlik numaraları ile otomatik oluşan bir sayfadır.

Yök Sisteminden çekilen; Akademik görevler, idari görevler, eğitim bilgileri, temel alan bilgisi, kitaplar, makaleler bildiriler, projeler, dersler, yönetilen dersler, yönetilen tezler, ödüller, patentler, üyelikler, sanatsal faaliyetler, araştırma sertifika bilgileri, editörlükler, hakemlikler, tasarımlar, üniversite dışı deneyimler ile Wos Scopus makale verileri servis aracılığıyla çekilerek üniversitemiz veritabanına kaydedilmektedir.

çekilen verilerle oluşturulan veri ambarından;

Personel

Yayın

Proje

Tez Danışmanlık

Ödüller

istatistikleri oluşturulmuştur.Gerekli görülen istatistiklerin oluşturulması işlemleri devam etmektedir.

Veriler belirli zaman aralıklarında YÖKSİS, WOS ve SCOPUS'tan çekilerek güncellenmektedir. Böylelikle akademik verinin ve oluşturulan istatistiklerin güncel kalması sağlanmaktadır.