Yükleniyor...
İSTATİSTİKLER
Proje Türü ve Yıllara Göre Projeler
Öğretim üyesi başına SCI/SSCI/AHCI endeksli dergilerde makale/derleme sayısı

Grafik Gösterimi
Öğretim üyesi başına SSCI endeksli dergilerde makale/derleme sayısı
Öğretim üyesi başına AHCI endeksli dergilerde makale/derleme sayısı
Ortalama Yöksis Yayın Sayıları

Ortalama Scopus Yayın Sayıları

Ortalama WoS Yayın Sayıları
Ortalama Atıf Sayıları (Scopus)

Ünvanlara Göre Ortalama Atıf Sayıları (Scopus)

Ortalama Atıf Sayıları (WoS)

Ünvanlara Göre Ortalama Atıf Sayıları (WoS)
Ortalama Scopus H-index Sayıları

Ortalama WoS H-index Sayıları
Birimlerin Yayın (Scopus) Atıfları Dağılımı

Birimlerin Yayın (WoS) Atıfları Dağılımı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yayınların Dağılımları
Çalışma Alanlarına Göre Dağılım

Veri Kaynağı : incites.clarivate.com

H İndeksi En Yüksek Olan Akademisyenler (Scopus)
H İndeksi En Yüksek Olan Akademisyenler (WoS)
Yıllar Göre Toplam Atıf Sayısı