Yükleniyor...
Eğitim Bilgileri
Program Üniversite Birim Başlama/Mezuniyet
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Tez: Samsun ekolojik koşullarında yalnız ve karışık ekilen baklagil ve buğdaygillerin farklı zamanlarda hasatlarının ot verimi ve bazı besin maddelerine etkileri üzerinde bir araştırma
1988 - 1991
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1984 - 1988
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ (DR)
Tez: Kamışsı yumak (Festuca arundinacea schreb.) ve çok yıllık çim (lolium perenne L.)’xxin doğal kısır melezinden poliploid bitkiler elde edilmesi
1991 - 1994