Yükleniyor...
Yönetilen Tez Bilgileri
Yıl Tez Adı
2015 Crocus speciosus Bieb. alt türlerinin in vitro çoğaltımı, moleküler ve sitogenetik analizleri ve MADS-box genleri ifadelerinin belirlenmesi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Doktora PARIZAD   VAZIRI ALLAHVERDIKHAN Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2015 Azotlu gübre dozlarının İtalyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot verimi, kalitesi ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Doktora ERGÜL   ÇOLAK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2014 Farklı korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) ekotiplerinin tuza toleransının belirlenmesi ve in vitro mutagenesis tekniği aracılığıyla yeni korunga hatlarının geliştirilmesi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Doktora RAMAZAN   BEYAZ Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2014 Korunga (Onobrychis sativa L.)' da farklı TDZ (Thıdıazuron) uygulamalarının ın vıtro sürgün rejenerasyonuna etkisi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans MEHMET BURAK   TURGUT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2010 Bazı yabani korunga türlerinin ex vitro hızlı çoğaltımı
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans HANDE   ÖZAT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2009 Bazı yabani korunga (Onobrychis sp.)türlerinin kromozom sayılarının tespiti ve karyotip analizi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans ESRA   AKÇELİK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2009 Endemik muscari aucheri'nin in vitro klonal çoğaltımı üzerine araştırmalar
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans PARİZAD   ALLAHVERDİKHAN VAZİRİ Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2009 Onobrychis viciifolia ve Onobrychis oxydonta var. armena türlerinin NaCl'ye toleransının doku kültürü teknikleriyle belirlenmesi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans RAMAZAN   BEYAZ Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Temel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2008 Böceklere dayanıklı transgenik korunga (Onobrychis sativa Lam.) bitkilerinin elde edilmesi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Doktora SATI   ÇÖÇÜ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2006 Bazı buğdaygil yem bitkilerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans ELİF   GÜL Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2004 Korunga (Onobrychis sativa I.)`da invitro köklendirme ve bitkilerin dış ortama alıştırması
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans DEMET   DEĞİRMENCİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2003 Korunga (Onobrychis sativa L. )'da Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans EMİNE FİLİZ   AĞDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2003 Burçak (Vicia ervilia) bitkisinde adventif sürgün regenerasyonu
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans YILMAZ   ERDOĞAN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer
2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'nin farklı yerlerinde yetişen domuz ayrığı (Dactylis glomerata ssp. glomerata L. ) bitkilerinin bazı fenolojik, morfolojik, tarımsal ve sitolojik özelliklerinin belirlenmesi
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans HANİFE   MUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2002 Bazı fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinde doku kültürü yöntemleriyle bitki çoğaltımı
Durumu Tür Yazar Üniversite Enstitü Anabilim Dalı
Tamamlandı Yüksek Lisans SATI   ÇÖÇÜ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı